Poslanstvo in organiziranost

Podjetna skupnost KNOF

KNOF skupnost so oblikovali posamezniki in skupine iz Posavja, ki verjamejo v podjetništvo z okoljskim, družbenim ali zdravstvenim učinkom, lokalno samooskrbo na vseh nivojih in vključevanje ranljivih ciljnih skupin.

 

 

3 Vrednote KNOF: 
podjetništvo z okoljskim, družbenim ali zdravstvenim učinkom, 
lokalna samooskrba na vseh nivojih in
vključevanje ranljivih ciljnih skupin.

 

Naša vizija je postati močna skupnost različnih članov, zaposlenih, podjetnikov, javnih institucij, organizacij, ki usklajeno rešujejo določen problem v Posavju.

Naše poslanstvo je soustvariti čimbolj samooskrbno, zeleno in zdravo (srečno) Posavje ter pri tem ustvariti nova zelena delovna mesta, tudi za ranljive ciljne skupine kot so invalidi, starejši nad 50. let, dolgotrajno brezposelni.

Poslanstvo dosegamo s spodbujanjem razvoja, podporo, povezovanjem, promocijo in izvajanjem podjetnih dejavnostih, ki sledijo našim vrednotam.


Naše dejavnosti in programi:

>> Podjetni centri (8):

STARA ŠOLA središča ponovne uporabe, ZELENI VRT urbano vrtnarstvo, KISS pralne plenice, MO.JA otroška oblačila in izdelki, SUNK Računalniško opismenjevanje starejših, SKLEDA skupnostno naročanje, SRČNI ŽARKI aktivnosti za dvig kvalitete življenja, TEKSTILNA PROIZVODNJA z ekološkim in socialnim učinkom.

>> Programi podpore:

Socialni inkubator Posavja – spodbujanje razvoja podjetne dejavnosti, KNOF FOND skupnostni sklad z administrativno in računovodsko podporo ter skupnim prostorom (podjetništvo v zavetju), Svetovanja in izobraževanja o socialnem podjetništvu, Coworking in mreženje, Skupna promocija pod KNOF blagovno znamko

Organiziranost:

ODGOVORNA OSEBA oz. DIREKTOR: zastopanje skupnosti, notranje povezovanje, pridobivanje in upravljanje skupnih virov, nadzira večje finančne transakcije, spremlja vsebinsko in finančno delovanje PCjev, sklepa partnerstva ter nosi pravno odgovornost za vse dejavnosti in zaposlene. Direktor ima svoj Podjetni center in za svoje delo finančno ne bremeni uporabnikov v skupnosti. Direktorja voli kolegij.

SVET KNOF: nadzor nad delovanjem skupnosti, potrditev novih uporabnikov in članov skupnosti, odobritev zagonskega sklada, 3 člane sveta voli kolegij.

PODJETNI KOLEGIJ KNOF (vsi PCji in PPji): medsebojno svetovanje in pomoč, odloča o višini prispevka v KNOF fond, izvoli predstavnike v svet in odgovorno osebo, organizira večje skupne akcije, oblikuje pravilnik skupnosti

 

Skupnostne pravne oblike, ki sestavljajo Podjetno skupnost KNOF so:

- ŠMRK društvo K.N.O.F. (leto ustanovitve: 2007), Sevnica

izvajalec dejavnosti, ki spodbujajo trajnostni razvoj, predvsem na bazi prostovoljstva

Zavod KNOF so.p. (leto ustanovitve: 2009), Sevnica

registrirano socialno podjetje tipa B, izvajalec dejavnosti po načelih socialnega podjetništva

- KNOF Razviti posel d.o.o., neprofitni (leto ustanovitve: 2013), Brežice

registrirano socialno podjetje tipa A, izvajalec dejavnosti po načelih socialnega podjetništva

 

Poslovno poročilo KNOF:

Podjetna skupnost KNOF povprečno 40% prihodkov oz. 100.000 eur letno ustvari na trgu. Leta 2015 smo zaposlovali 4 redno zaposlene osebe, 6 jih je bilo zaposlenih preko programov javnih del.

 

Avtorske pravice © 2018 Podjetna skupnost KNOF Posavje - socialno podjetništvo z učinkom. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public Licenco.