Mreženje

1. Mreža socialnega podjetništva Posavja / Mreža podjetnosti z učinkom

V mrežo smo sprva povezali podporna okolja in tudi akterje socialnega podjetništva, vendar je teh v Posavju še premalo, problem pa je tudi ozko pojmovanje socialnega podjetništva, saj se veliko organizacij ne šteje med socialna podjetja, čeprav bi to lahko bila, saj imajo družbene oz. okoljske učinke.

Zato smo mrežo razširili na podjetništvo z učinkom, najsi bo to zdravstveni, socialni, okoljski ali pa drugi učinek, kjer pa smo identificirali več kot 30 akterjev v Posavju. Prvi posvet prenovljene mreže bo na Festivalu podjetnosti z učinkom, 21.11.2015.

 

2. Mreža podpornih okolij za spodbujanje podjetništva in zaposlovanja v Posavju

Mreža je povezala manjše projekte podpornih organizacij iz Posavja v skupno, regijsko zgodbo, z namenom, da se uskladijo programi, ki jih podporne organizacije ponujajo, da so medsebojno informirane in tako dobijo uporabniki kar se da enostavno in celostno podporo za podjetništvo oz. zaposlovanje.

 

Festival Podjetnosti z učinkom Posavje | Sevnica | 21.11. - 30.11.2015

 Več o festivalu...

Podjetniki, javne institucije in posamezniki na vseh področjih v zadnjih časih prihajajo do zaključka, da se sami ne morejo premakniti naprej in da je za njihov nadaljnji razvoj mreženje neizogibno. Logika povezovanja je ključna v Podjetni skupnosti KNOF, skupini iz Posavja, ki verjame v socialno podjetništvo oz. podjetništvo z učinkom, samooskrbo na vseh nivojih in vključevanje ranljivih ciljnih skupin. V ta namen smo novembra 2015 organizirali Festival Podjetnosti z učinkom, z namenom združiti vse organizacije, ki na podjeten način prispevajo k reševanju določenega problema v Posavju.

 

 

 

Avtorske pravice © 2018 Podjetna skupnost KNOF Posavje - socialno podjetništvo z učinkom. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public Licenco.